Columnes de la galeria nord del claustre de l’Estany