Matraca provinent de l’església de Santa Maria de l’Estany