Sant Sopar. Capitell ubicat a la galeria nord del claustre del monestir de l’Estany